Over Welzijn Beverwijk

Welzijn Beverwijk is gevestigd te Beverwijk en is een lokale professionele organisatie voor sociale vraagstukken. Het doel hiervan is het welbevinden van de Beverwijkse burger.

Binden & verbinden, stimuleren eigen kracht, participatie en ontwikkeling zijn de vier hoofdtaken van de stichting.

Deze taken worden uitgevoerd middels ouderwerk, jongerenwerk, samenlevings- opbouw, opvoedingsondersteuning en peutercentra.

De stichting beschikt ook over drie accommodaties die als huis van de buurt functioneren.

Meer weten? Neem een bezoekje op de website van Welzijn Beverwijk.