Welkom bij BSO de Regenboog

Een nieuwe BSO die in het voorjaar van 2022 geopend gaat worden!

Peutercentra Beverwijk gaat samen met basisschool de Wilgeroos een BSO openen in de school!

Je kunt hier je kind inschrijven. Dit is een voorinschrijving, de inschrijving wordt definitief wanneer u een intakegesprek heeft gehad met een medewerker van BSO de Regenboog.

Wij zijn vijf dagen per week open met de TSO en BSO. Naast de naschoolse opvang willen wij VSO gaan aanbieden. Voor de ouders/ verzorgers die vroeg op hun werk moeten zijn, bieden wij de mogelijkheid om hun kinderen voor schooltijd alvast naar school te brengen.

De kernwaarden van BSO de Regenboog

BSO de Regenboog wordt een professionele opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar waar de behoefte van kinderen en hun ouders centraal staat. Wij bieden een veilige, huiselijke en een uitdagende omgeving waarin het kind zichzelf kan zijn en zich optimaal kan ontwikkelen. Dat ontwikkelen gaat bij onze BSO vooral door middel van spel.

Spel biedt kansen om vrienden te maken, om de wereld om je heen te leren kennen en te begrijpen, om regels te leren, en te begrijpen, om te fantaseren en te creëren en vooral om heel veel plezier te maken. Onze pedagogische medewerkers vervullen een belangrijke rol bij dat spelen. Zij bieden interessant spel aan, helpen kinderen op weg, dagen ze uit tot spel en nemen er zelf deel aan.

BSO de Regenboog biedt emotionele veiligheid. Een ‘thuis” waar kinderen zichzelf kunnen zijn en kunnen ontspannen.

Elk kind heeft z’n eigen ‘kleur’. De pedagogisch medewerkers benaderen de kinderen bemoedigend en hartelijk. Zij nemen de gevoelens van de kinderen serieus, en laten merken dat zij gewaardeerd worden.

BSO de Regenboog biedt gelegenheid voor het ontwikkelen van sociale competenties. Er is voldoende ruimte voor spel. De pedagogisch medewerker organiseert en begeleidt activiteiten waar meerdere kinderen aan mee kunnen doen.

BSO de Regenboog biedt respect voor autonomie. Dat betekent ook dat er keuzevrijheid voor de kinderen is. Na een lange schooldag willen we de kinderen meegegeven dat ze even niets moeten. We bieden activiteiten aan, maar laten de keus bij de kinderen. Wil je lekker op de bank hangen met een boek? Dan mag dat!

BSO de Regenboog, een plek waar alle kleuren er mogen zijn!

Openingstijden

BSO: 14.15 tot 18.00 uur

VSO: 7.15 tot 8.30 uur

Overzicht van de uurprijzen

BSO
All-in pakket: €7,88
Hierbij heeft u recht op opvang tijdens de school- en vakantieweken.

Schoolwekenpakket: €9,85
Hierbij heeft u recht op opvang tijdens de schoolweken.

Vakantiewekenpakket: €10
Hierbij heeft u recht op opvang tijdens de vakantieweken.
Ruildagen zijn mogelijk indien de bezetting dit toelaat.

VSO
De kosten van de VSO zijn: €7,88

Wilgenhoflaan 2
1944 TD Beverwijk