ALGEMENE INFORMATIE

 

Peuters van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom op onze peutercentra voor minimaal twee en maximaal vijf dagdelen. Je kunt je peuter alleen inschrijven als je in de gemeente Beverwijk woont. Dit geldt niet voor kinderen van wie de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag en van kinderen uit de regio die worden aangemeld op peuterspeelzaal Plons en Kleine Beer met een broertje of zusje op respectievelijk basisschool Het Kompas en De Sterrekijker. Ons Montessori peutercentrum is de enige in de regio, dus ook hier kunnen kinderen uit andere gemeenten terecht.

 

VVE- en VVE Thuis programma

In alle peutercentra wordt gewerkt met een VVE-programma (VVE = voor- en vroegschoolse educatie). Dat zijn Uk&Puk of Piramide, beiden ontwikkeld voor extra taalstimulatie voor een goede start op de basisschool. Peuters die extra taalondersteuning nodig hebben kunnen met een doorverwijzing van het consultatiebureau twee extra dagdelen terecht op het peutercentrum. Deze twee dagdelen zijn dan gratis. Het consultatiebureau bepaalt of deze extra ondersteuning nodig is.

Voor de peuters met de verwijzing van het consultatiebureau werken we naast het VVE-programma bij alle peutercentra met het programma ‘VVE Thuis’. Ouders spelen immers een grote rol in de ontwikkeling van hun kind. De manier waarop de ouder speelt en praat met het kind heeft veel invloed op zijn of haar ontwikkeling. De peuter kan thuis spelenderwijs veel leren en VVE Thuis helpt je hierbij.

VVE Thuis is een programma voor ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar. Als jouw peuter een verwijzing heeft voor extra taalondersteuning, krijg je als ouder activiteiten die je thuis kunt doen die aansluiten bij het thema van de peutergroep van je kind.

Je krijgt bij elk thema een themaboekje en hierin lees je welke activiteiten je kunt doen en hoe je dat het beste kunt doen. Je krijgt ook een spelkist en verteltas met prentenboek. Al deze materialen mag je houden. Zo leert je kind nog meer en leer je als ouder hoe je je kind kunt ondersteunen en stimuleren.

Uiteraard krijgen de ouders zelf ook hulp bij VVE Thuis. Bij ieder thema is er een ouderbijeenkomst op de speelzaal of in het buurtcentrum. Je krijgt dan uitleg over de activiteiten en informatie over de ontwikkeling van je kind.
Per schooljaar vinden er 8 ouderbijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten duren anderhalf uur. Vanaf het moment dat je kind op de het peutercentrum start, kun je meedoen met de bijeenkomsten en het VVE-thuisprogramma.

Doorstroming naar basisschool

Het gevolgde programma wordt voortgezet op de basisschool, zodat er een doorgaande lijn ontstaat.

Calimero werkt samen met basisschool De Sleutelbloem; Kleine Beer met basisschool De Sterrekijker; Plons werkt samen met basisschool Het Kompas;’t Zeepaardje met basisschool de Vrijheit; Montessori peutercentrum SWB met Montessorischool Beverwijk; Roetsjj! met Basisschool de Anjelier en Ahoy met basisschool ‘t Kraaienest en Dribbel met basisschool De Wilgeroos.

Informatieboekje

In ons informatieboekje lees je alles over de gang van zaken op onze peutercentra. Download het boekje hier.

Vakantierooster 2022-2023

Het vakantierooster voor dit schooljaar is hier te vinden.